Contractar Formacions

Treballs en alçada

Prendre consciència de la naturalesa dels riscs laborals i de les conseqüències de no adoptar mesures preventives i de protecció en els treballs d’alçada. Detectar l’origen i les causes dels riscos associats als treballs que es realitzen en alçada. Conèixer les mesures preventives i de protecció fonamentals a tenir en compte en el lloc de treball, en l’entorn i de caràcter individual.

Descripció
OBJECTIUS;
 • Dominar el maneig de la màquina, coneixent els components, rendiments i usos.
 • Organitzar i executar el manteniment de la grua.
 • Treballar amb alts nivells de productivitat i seguretat amb la grua torre.
 • Mantenir la màquina i els seus components en òptimes condicions d’ús.
 • Realitzar inspeccions, distingint la naturalesa de les possibles avaries.
 • Valorar la importància del coneixement i el manteniment en l’efectivitat i durada de les màquines.
 • Ser capaç de superar els exàmens teòric pràctics per a l’obtenció del carnet d’operador.

 

CARACTERÍSTIQUES:
 • Modalitat: Presencial
 • Duració: 8 hores
Continguts

Continguts

Teoría (3 hores):
 • Introducció.
 • Conceptes bàsics i normativa d’aplicació.
 • Activitats en treballs d’alçada.
 • Caigudes de persones a diferents nivells.
 • Caigudes d’objectes.
 • Cops i talls per manipulació d’eines i màquines.
 • Trastorns muscle-esquelètic.
 • Riscos associats a condicions climàtiques adverses.
 • Equip de treball o suspensió.
 • Equip de protecció individual.
 • Proteccions a tercers, treballs damunt teulats i/o cobertes.
 • Treballs de muntatge o desmuntatge d’estructures metàl·liques.
 • Nusos i procediments.
 • Primers auxilis bàsics.
 • Avaluació teòrica.
 • Instal·lació i utilització de línies de vida.

 

Pràctica (5 hores):
 • Revisió i col·locació d’arnesos i connectors.
 • Muntatge línia de vida temporal.
 • Maniobres diverses amb farratges i eines mitjançant nusos.
 • Avaluació pràctica.
 • Simulació d’emergència amb equips de rescat.

 

Certificació:

L’alumne que finalitzi el curs superant el sistema d’avaluació establert, rebrà, en el cas d’haver estat qualificat com APTE, un carnet acreditatiu de la formació realitzada.

Nota: Realització del curs subjecta a la matriculació mínima de 5 alumnes i un màxim de 10.

Destinataris

Destinataris

A tot el personal laboral que necessita una formació específica en prevenció de riscos de l’activitat que realitza i formació tècnica i pràctica en la utilització d’estris en treballs d’alçada.

Obre el xat
En què podem ajudar-te avui?
Hola, 👋
Estem disponibles per a tu per WhatsApp. 👩🏻‍💻
Necessites ajuda?, o vols consultar alguna cosa?
Sense compromís, no et quedis amb dubtes i connecta ara amb nosaltres.