Política de privadesa

 

 

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB ATENCIO.AD

El lloc web www.atencio.ad és propietat d’Atenció SLU (en endavant, Atenció – Seguretat i Salut en el Treball), amb domicili a efectes de notificacions a Antic camí ral 22, NRT L-708.390-F, i adreça de correu electrònic atencio@atencio.ad, i mitjançant el mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i / o serveis.

L’accés i ús del lloc web atribueix a qui ho realitza la condició de “Usuari” i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment de l’accés. Si l’usuari no comprengués en la seva totalitat les presents condicions d’ús o no estigués d’acord amb les mateixes, haurà abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball per part dels usuaris que accedeixin i / o naveguin per www.atencio.ad. Les presents condicions generals s’exposen en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web atencio.ad, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

 

PRIMERA CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.

La utilització de la pàgina web d’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball és gratuïta i no requereix el previ registre de l’usuari. En aquells casos que l’accés i / o ús de determinats serveis i / o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, i no és possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.

Les condicions d’accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la legalitat vigent.

 

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball prohibeix expressament:

  • Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes d’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball o a tercers.
  • Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma  encoberta, l’enviament de correus massius ( “spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar  servidors de la xarxa ( “mail bombing”).

 

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i / o els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

 

SEGONA.- CONTINGUTS.

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web. Atenció – Seguretat i Salut en el Treball no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin en atencio.ad.

A més, a través de la pàgina web atencio.ad, poden posar-se a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i / o de pagament oferts per tercers aliens, els quins es regiran per les condicions particulars d’aquests serveis. Atenció – Seguretat i Salut en el Treball no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d’exactitud d’aquests continguts i serveis.

Aquells continguts -tant gràfics com escrits- elaborats i inclosos pels usuaris, a través de col·laboracions o mitjançant la introducció voluntària dels mateixos, bé directament o indirectament -a través d’enllaços o links-, són d’exclusiva responsabilitat dels mateixos usuaris, quedant expressament exempt Atenció – Seguretat i Salut en el Treball de tota responsabilitat.

L’usuari que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web atencio.ad manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts.

L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició, en el seu cas, a través de la pàgina web. Atenció – Seguretat i Salut en el Treball no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar aquests continguts i / o impedir l’accés als usuaris que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de jutjats i tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.

 

TERCERA RESPONSABILITAT.

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball en cap cas serà responsable de:

– Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de  manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

– De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

– De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.

 

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball es reserva el dret a suspendre l’accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se.

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

 

QUARTA.- DRETS D’AUTOR

Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web atencio.ad es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés d’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball.

Atenció – Seguretat i Salut en el Treball pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels referits continguts.

Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l’usuari que afirma l’enviant la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució a l’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball.

 

CINQUENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació Andorrana. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Principat d’Andorra, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

SISENA.- MISCELANEA.

En cas que qualsevol clàusula de el present document fos declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Atenció – Seguretat i Salut en el Treball podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part d’Atenció – Seguretat i Salut en el Treball.

 

SETENA. – DEVOLUCIONS.

No hi hauran devolucions dels cursos en línia o en streaming.

Cancel·lació de la formació

Atenció es reserva el dret de posposar o cancel·lar una formació o esdeveniment. Seran reintegrats totalment els pagaments rebuts per inscripcions, excepte les despeses de gestió que pogués ocasionar i no es farà cap altre tipus de compensació.

 

 

Obre el xat
En què podem ajudar-te avui?
Hola, 👋
Estem disponibles per a tu per WhatsApp. 👩🏻‍💻
Necessites ajuda?, o vols consultar alguna cosa?
Sense compromís, no et quedis amb dubtes i connecta ara amb nosaltres.